Groningerstraat 94

Ledenavonden

Verslag ledenavond 23 januari 2024

Dinsdag 23 januari vond de eerste ledenavond van 2024 plaats.

De avond werd wederom in en door MFA Het Schakelveld goed verzorgd.

Ledenavond 23 januari 2024

Op dinsdag 23 januari 2024 vindt om 19.30 uur de ledenavond plaats bij MFA Het Schakelveld in Baggelhuizen.

Ledenavond 31 oktober 2023

Dinsdag 31 oktober vond de ledenavond plaats bij MFA Het Schakelveld in Baggelhuizen.

Ledenvergadering 13 april 2023

Op 13 april vond de algemene ledenvergadering van de Asser Historische Vereniging plaats.

Op deze avond waren 65 aanwezigen.

Terugblik ledenavond 21 januari 2019

Terugblik ledenavond 21 januari 2019

Op 21 januari 2019 vond in MFA Het Schakelveld de eerste ledenavond van de Asser Historische Vereniging in 2019 plaats. Voorzitter Theun Vlieger heette om 19.30 uur de in grote getale aanwezige leden van harte welkom.

Terugblik ledenavond 16 oktober 2018

Terugblik ledenavond 16 oktober 2018

Op 16 oktober jl. waren ongeveer 100 leden aanwezig op de ledenavond van de Asser Historische Vereniging. Mark Goslinga van het Drents Archief vertelde naar aanleiding van het boek ‘Assen gephotographeerd’ – dat toen nog moest verschijnen en inmiddels op 16 november jl. is verschenen – over de fotografen in Assen in de periode 1860-1910.

Jaarlijkse ledenvergadering 3 april 2018

Jaarlijkse ledenvergadering 3 april 2018

Op 3 april jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering van de Asser Historische Vereniging gehouden in het Schakelveld. Zoals gebruikelijk werd gestart met het officiële deel. Voorzitter Theun Vlieger had zich herkiesbaar gesteld en werd herkozen. Penningmeester Kees van Ee, die niet herkiesbaar was, werd opgevolgd door Febe Bolman.

Ledenavond 22 januari 2018

Ledenavond 22 januari 2018

Wie kan zich nog herinneren hoe de automobilisten door Assen reden? Wie weet nog dat de Gedempte Singel, de Kruisstraat, de Marktstraat en andere straten in het centrum geen voetgangersgebied waren?

Ledenavond 19 oktober 2017

Ledenavond 19 oktober 2017

Ziekenhuis centraal op ledenavond. Benieuwd naar de geschiedenis van het Wilhelmina Ziekenhuis? Kom dan naar de ledenavond op donderdag 19 oktober 2017 om 19.30 uur in De MaasStee aan de Maasstraat in Pittelo.

Ledenavond 18 april 2017

Ledenavond 18 april 2017

Historische quiz, presentatie Waterboek, Addergebroed en jaarvergadering.

Ledenavond 17 oktober 2016

Ledenavond 17 oktober 2016

Presentatie fotoboek ‘Groeten uit Assen’ en film Overval op Huis van Bewaring.

Ledenavond 26 mei 2016

Ledenavond 26 mei 2016

Op 26 mei is de ledenavond voor de eerste keer gehouden in De Schalm (Podium Zuidhaege, ICO) in plaats van in Zalencentrum Van Veen in Witten.

Ledenavond 22 februari 2016

Ledenavond 22 februari 2016

De jaarvergadering op 22 februari jl. werd ook deze keer weer goed bezocht; er waren ongeveer 100 bezoekers aanwezig.

Ledenavond 26 september 2015

Ledenavond 26 september 2015

Hoe is Justina Abelina de Coninck in 1733 gestorven? Is ze vermoord terwijl haar man, de dominee van Roderwolde, preekte? Of is er iets heel anders gebeurd? Dit raadsel rond Justina Abelina, een dame van adellijke afkomst, stond centraal tijdens de ledenavond van 28 september 2015.

Ledenavond 16 april 2015

Rondom de oorlog en bevrijding zijn veel bijeenkomsten in deze tijd, zodat het bestuur van de Asser Historische Vereniging heel benieuwd was hoe de ledenavond op 16 april 2015 bezocht zou worden. Het antwoord is luid en duidelijk: goed!

Ledenavond 19 januari 2015

Railknooppunt Assen klinkt misschien vreemd in de oren van mensen die alleen de spoorlijn Zwolle – Groningen kennen, maar de toehoorders van Hans Mijsbergh op de ledenavond van 19 januari 2015 weten wel beter.

Algemene ledenvergadering: 29-09-2014

Algemene ledenvergadering: 29-09-2014

AHV 29 september 2014 – Een bomvolle zaal bij Van Veen in Witten, een spannende historische quiz, de presentatie van het jubileumboek, een onderhoudende lezing door Hans Fidder en een verrassing voor Bertus Boivin en Bernd Otter.

Ledenavond 25 april 2014

Ledenavond 25 april 2014

AHV 25 april 2014 – Wie is Bottentinus? Is een duif in Assen een ‘duuf’ of een ‘doef’ (zoals in de straatnaam Doevenkamp)? Wat is Stadassers voor ‘wij zijn’: ‘wij bint’, ‘wij zint’ of ‘wij bennen’?

Ledenvergadering 2013 Weblinks Lid worden Sponsors gezocht

AHV 23 september 2013 – Moeilijk, moeilijk… Gezucht en gekreun bij de geschiedenisquiz tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Asser Historische Vereniging.

Ledenavond 24 januari 2011

Ledenavond 24 januari 2011

24 januari 2011 – Bijna honderd mensen luisterden maandagavond geboeid naar de heer Wijnand van der Sanden, provinciaal archeoloog van Drenthe. Hij vertelde uitgebreid over plaatsen waar vroeger vonnissen werden voltrokken. Aan de hand van vele illustraties liet hij zien wat er in een nog niet eens zo ver verleden met misdadigers gebeurde.

Ledenavond 13 april 2010 groot succes!

De AHV ledenavond op 13 april jl. in De Schalm is een groot succes geworden. De avond zou om acht uur beginnen en tegen zevenen kwamen de eerste bezoekers al binnen. De Bigband Noordenveld was toen juist begonnen met inspelen en de medewerkers van de AHV waren nog bezig hun stand in te richten.

Ledenavond 25 januari 2010

25 januari 2010 –  De afgelopen twee jaar had een aantal leden het bestuur gevraagd de ledenavond van januari eens een keer in Assen te organiseren. De locatie Witten werd i.v.m. winterse omstandigheden namelijk als bezwaarlijk ervaren. Voor deze ledenavond was de keus daarom gevallen op de onlangs gerestaureerde theaterzaal de Schalm van het ICO.

Ledenavond 26 november 2009

26 november 2009 – Gisteravond was er een drukbezochte ledenavond in Witten. Even voor acht uur waren er 230 mensen in de grote zaal. Om veiligheidsredenen moest het bestuur ongeveer 30 belangstellenden doorverwijzen naar de openbare voorstelling van de jubileumfilm Maria in Campis op 11 december in De Schalm van het ICO.

Ledenavond 15 april 2009

Op 15 april 2009 hield de stedenbouwkundige Tjalling Visser in zalencentrum Van Veen in Witten een lezing over de architect Jan Giudici uit Rotterdam. Deze had in 1809 van koning Lodewijk Napoleon de opdracht gekregen een groot aantal openbare gebouwen te ontwerpen die van Assen een stad met allure zouden maken.

Ledenavond 28 februari 2009

Ledenavond 28 februari 2009

Op 28 februari 2009 bestond de Asser Historische Vereniging 20 jaar. Dit jaar bestaat Assen 750 jaar en heeft het 200 jaar stadsrechten. Deze heugelijke feiten waren voor de AHV aanleiding om op historisch terrein een openbare lezing te organiseren.

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners