Groningerstraat 94

Ledenavonden

Ledenavond 18 april 2017

Ledenavond 18 april 2017

Historische quiz, presentatie Waterboek, Addergebroed en jaarvergadering.

De ledenavond van de Asser Historische Vereniging op dinsdag 18 april a.s. belooft een heel bijzondere avond te worden. Niet alleen wordt de kennis van de Asser geschiedenis getest in de inmiddels beroemde en beruchte historische quiz, maar ook wordt het ‘Waterboek van Assen’ gepresenteerd en wordt een inkijkje gegeven in het leven van de familie Van Lier van Huize Overcingel en de daarop geïnspireerde theaterproductie ‘Addergebroed’.

Dinsdag 18 april 2107, aanvang 19.30 uur, Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1, 9405 HX Assen.

Het volledig secretarieel jaarverslag en de notulen van de vorige jaarvergadering zijn in te zien op het kantoor van de vereniging of digitaal op te vragen bij de secretaris.

Jaarvergadering

De ledenavond op 18 april 2017 begint met de jaarvergadering. Er is maar één conclusie mogelijk: het gaat goed met de vereniging. De financiën zijn op orde, er is een actieve groep vrijwillig(st)ers die zich enthousiast inzet voor de vereniging en het vier keer per jaar verschijnende Asser Historisch Tijdschrift wordt zeer gewaardeerd door leden en incidentele lezers. Goed nieuws voor de leden: het bestuur stelt voor om de contributie in 2018 opnieuw niet te verhogen.

Historische quiz

Bernd Otter, hoofdredacteur van het Asser Historisch Tijdschrift, zet de traditie voort en presenteert opnieuw een historische quiz. De quiz is niet alleen beroemd, maar inmiddels ook berucht. In 2016 heeft Otter geprobeerd de quiz iets gemakkelijker te maken, maar de winnaar had één punt minder dan de winnaar uit 2015. Welke vragen stelt Otter dit jaar? Tip: lees de meest recente nummers van het Asser Historisch Tijdschrift, want die vormen een dankbare bron voor het samenstellen van de quiz. Wie wordt de kampioen van 2017?

Presentatie ‘Waterboek van Assen’

Een 192 pagina’s dik boek beschrijft de geschiedenis van het water in en om Assen. Te beginnen bij de lopen en diepen toen Assen er nog niet was, via de singels, het graven van Asserwijk en Drentsche Hoofdvaart, het oude en nieuwe Noord-Willemskanaal en het leggen van de dammen tot aan het opnieuw bevaarbaar maken van het water door de stad. De honderden foto’s geven een boeiend beeld van het water in Assen vroeger en nu.

De eerste exemplaren van het ‘Waterboek van Assen’ worden aangeboden aan burgemeester Marco Out en wethouder Harmke Vlieg. Daarna is het boek natuurlijk te koop. Vanaf woensdag 19 april wordt het boek verkocht in vrijwel alle Asser boekhandels voor € 18,-. Leden van de Asser Historische Vereniging kunnen het boek rechtstreeks bij de vereniging (zie voor openingstijden kantoor de nieuwsbrief of bij ‘contact’) aanschaffen voor maar € 12,-.

Familie Van Lier en ‘Addergebroed’

Het eerste huis in Assen buiten de singels, Huize Overcingel, werd in 1777 gebouwd voor Johannes van Lier. Het huis en een deel van het oorspronkelijke landgoed zijn nog steeds aan de Oostersingel te vinden, nu in handen van de familie Van Lier Lels. Hendrik van Lier Lels vertelt over de roemruchte familie, waarover in mei een bijzondere theaterproductie te zien is in de Drentse theaters: ‘Addergebroed’. De producent van ‘Addergebroed’ vult het verhaal aan met informatie over deze theaterbelevenis.

Dinsdag 18 april 2107, aanvang 19.30 uur, Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1, 9405 HX Assen.

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners