Groningerstraat 94

Ledenavonden

Ledenavond 28 februari 2009

Ledenavond 28 februari 2009

Op 28 februari 2009 bestond de Asser Historische Vereniging 20 jaar. Dit jaar bestaat Assen 750 jaar en heeft het 200 jaar stadsrechten. Deze heugelijke feiten waren voor de AHV aanleiding om op historisch terrein een openbare lezing te organiseren.

Nadat de beveiliging van het Drents Museum was geregeld konden de 100 belangstellenden op 17 maart plaatsnemen in de Statenzaal. Ook burgemeester Sicko Heldoorn en wethouder Chris de Wal hadden zich onder de minnaars van cultuur en historie geschaard.

Voorzitter Erik Appel heette iedereen hartelijk welkom en schetste in het kort de historische omgeving waarin iedereen zich bevond. De ceremoniemeester van de avond, bestuurslid Nico Vanderveen, leidde met goed gekozen woorden de spreker van de avond in. De titel van de lezing van Prof. Dr. Hans Mol, Universiteit Leiden, was: De Cisterciënzerinnenabdij van Assen, hiernamaalsverzekering voor en door de Drentse adel. In 1259 ruilden de Graaf van Bentheim en het Cisterciënzer klooster ‘Maria in Campis’ hun kavels grond, waardoor het klooster verplaatst kon worden van Ane naar een eenzaam oord nabij de ‘vlek’ Witten. Rond dit klooster ontstond in de loop der eeuwen de stad Assen. Het klooster te Assen was één van de ruim 650 Cisterciënzer kloosters die behoorden tot het moederklooster te Cîteaux in Frankrijk.Welke rol speelden Cîteaux en de bisschop van Utrecht in het besluitvormingsproces rond de verplaatsing van het klooster? Welke ideeën bracht Cîteaux in over zaken als landontginning, irrigatie en bosbouw? Bezocht de Asser abdis de jaarlijkse vergadering te Cîteaux? Professor Mol slaagde erin met de behandeling van dit soort vragen de vroegste geschiedenis van de stad Assen in te kleuren. Het aandachtig luisterende publiek werd duidelijk gemaakt wat voor soort vrouwen toetraden tot het klooster en ook waarom ze dat deden. De vele vragen na de lezing maakten duidelijk dat het onderwerp zeer aansloeg. De AHV kan terugzien op een geslaagde avond, die voor enkelen veel te vroeg was afgelopen.

Openbare lezing Professor Mol over het Asser klooster

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners