Groningerstraat 94

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Ook in het verslagjaar 2023 is de Asser Historische Vereniging (AHV) er goed in geslaagd te werken aan haar doelstellingen, de vermeerdering en ontsluiting van de kennis over de geschiedenis van Assen.

Jaarverslag 2022

Op maandagavond 13 april 2023 wordt de jaarvergadering gehouden. Alle leden zijn middels de nieuwsbrief uitgenodigd deze om 19.30 uur in Het Schakelveld bij te wonen.

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Na een afgelaste jaarvergadering in 2020 en een digitale jaarvergadering in 2021 kan op 19 april 2022 eindelijk weer een 'normale' jaarvergadering worden gehouden.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

In 2021 wordt de jaarvergadering digitaal gehouden op 26 april 2021. De leden krijgen bij het Asser Historisch Tijdschrift van maart 2021 de agenda voor deze vergadering en het verkort jaarverslag. Zij kunnen digitaal, telefonisch en schriftelijk de overige stukken opvragen.

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Door de corona-maatregelen kon de jaarvergadering op 14 april jl. niet doorgaan. Inmiddels is de kascommissie wel aan de slag gegaan en hebben zij een positief oordeel gegeven over de financiële stand van zaken. Hopelijk kan de jaarvergadering alsnog in oktober worden gehouden.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Op maandagavond 8 april 2019 wordt de jaarvergadering gehouden, 19.30 uur, Het Schakelveld. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd middels de nieuwsbrief en de agenda van de vergadering.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Het huidige bestuur zet zich in voor de zichtbaarheid in de stad.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Sinds het jubileumjaar 2014 treedt de vereniging daarmee nog nadrukkelijker naar buiten.

Jaarverslag 2014 – 2015

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. In het jubileumjaar 2014 is dat ruimschoots gelukt: alle jubileumactiviteiten hebben veel aandacht getrokken.

Jaarverslag 2013-2014

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Het verenigingsjaar begon net als vorig jaar met wennen aan de nieuwe omgeving: binnen het pand aan de Vaart ZZ 71 verhuisde de vereniging naar een hogere verdieping.

Jaarverslag 2012-2013

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Het bestuur en de commissies werken actief aan de bloei van de vereniging. De leidende gedachte hierbij is: werken voor de vereniging is vrijwillig en belangeloos, maar niet vrijblijvend.

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners