Groningerstraat 94

Ledenavonden

Ledenavond 22 februari 2016

Ledenavond 22 februari 2016

De jaarvergadering op 22 februari jl. werd ook deze keer weer goed bezocht; er waren ongeveer 100 bezoekers aanwezig.

Na het afscheid van Erik Appel en Hans Sluiter zijn Bieneke Drenth, Karel Jacobs en Rens de Ruiter als bestuursleden gekozen. Theun Vlieger is de nieuwe voorzitter van de vereniging. Daarnaast is vlak voor de jaarvergadering Roelien Marissen bereid gevonden als tweede secretaris aan te treden. Zij is nu nog geen officieel bestuurslid. Het secretarieel en financieel jaarverslag konden ongewijzigd worden goedgekeurd –  er werden door de aanwezigen geen op- of aanmerkingen gemaakt.

Zoals inmiddels traditie werd ook nu weer een historische quiz gehouden. Bernd Otter heeft geprobeerd de historische quiz deze keer gemakkelijker te maken, maar dat is niet helemaal gelukt: de winnaar Henk Pastoor had minder punten dan de winnaar van vorig jaar.

Het thema van de lezing op deze avond was “Bijzondere Drenten”. Een interessante lezing die op boeiende wijze door Wim Postma werd gegeven.

De eerstvolgende ledenavond vindt plaats op donderdag 26 mei a.s.

LET OP! Deze keer niet in zalencentrum Van Veen, maar in het ICO-gebouw in Assen.

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners