Groningerstraat 94

Ledenavonden

Ledenavond 15 april 2009

Ledenavond 15 april 2009

Op 15 april 2009 hield de stedenbouwkundige Tjalling Visser in zalencentrum Van Veen in Witten een lezing over de architect Jan Giudici uit Rotterdam. Deze had in 1809 van koning Lodewijk Napoleon de opdracht gekregen een groot aantal openbare gebouwen te ontwerpen die van Assen een stad met allure zouden maken.

Het eerste deel van de lezing ging over de ‘nieuwe stad’ van Lodewijk Napoleon. De titel van het tweede deel was: ‘A la recherche de la qualité perdue’ (op zoek naar de verloren waarden).

Tjalling poneerde de stelling dat zonder het plan van Lodewijk Napoleon, Assen toch wel de huidige stadsgrootte zou hebben bereikt. De stadsomvang wordt namelijk niet bepaald door de stadsvorm, maar is afhankelijk van het ontwikkelingspotentieel: ligging, economie, werkgelegenheid, kwaliteit van voorzieningen en tal van andere zaken. Assen heeft in zijn groei een aantal kwaliteiten behouden, maar is er ook een aantal kwijtgeraakt. Door in de jaren vijftig voorrang te geven aan het autoverkeer is het lanenkarakter van Collardslaan, Zuidersingel en Oostersingel verloren gegaan. Ook de Nieuwe Huizen was ooit een prachtige laan.Tjalling Visser hield een warm pleidooi voor een snel herstel van het oorspronkelijke lanenkarakter in de binnenstad. De circa 70 toehoorders genoten van een interessante lezing die vergezeld ging van een groot aantal uitstekende dia’s.

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners