Groningerstraat 94

Ledenavonden

Ledenavond 26 mei 2016

Ledenavond 26 mei 2016

Op 26 mei is de ledenavond voor de eerste keer gehouden in De Schalm (Podium Zuidhaege, ICO) in plaats van in Zalencentrum Van Veen in Witten.

In zijn openingswoord zegt de nieuwe voorzitter, Theun Vlieger, dat gekozen is voor een andere locatie om de leden tegemoet te komen. Het bestuur is heel benieuwd wat de leden vinden van het ICO als locatie voor de ledenavond. Daarom is er in de pauze een kleine enquête gehouden waarop de leden hun mening kunnen geven. De locatie van de volgende ledenavond is op dat moment nog niet bekend.

Vincent van Vilsteren, conservator van het Drents Museum, houdt daarna een boeiend betoog over de historie van het Drents Museum belicht vanuit archeologisch oogpunt en over een aantal grote tentoonstellingen van de afgelopen jaren. Interessant om te weten is dat het Drents Museum in 1854 in het oude provinciehuis op de Brink is begonnen met een kast en honderd gulden. Het Drents Museum heeft de afgelopen jaren, veelal in samenwerking met buitenlandse musea, verschillende internationale projecten in huis gehaald. Deze waren een groot succes. Ook de belangstelling voor de huidige tentoonstelling (Maya’s), die nog te bezoeken is tot september 2016, is zeer groot.

Na de pauze wordt een film vertoond met beelden en hilarisch commentaar over de TT van 1927 tot 1950. Na de film is het woord aan Egbert Braakman van het TT-bureau. Egbert kwam  op 15 november 1970 als tweede man op het TT-bureau de administratie verzorgen. Op 11 juni 1925 werd de eerste TT verreden op de route: Rolde-Borger-Schoonloo-Grolloo-Rolde. Omdat de gemeente Borger de zandweg waarover het parcours ging niet wilde verharden, is een jaar later uitgeweken naar Assen-Zuid. De huidige start en finish is nog op precies dezelfde plaats als in 1926.

Om half 11 wordt de avond door de voorzitter afgesloten. Hij bedankt de sprekers voor hun boeiende lezingen en wenst de leden wel thuis.

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners