Groningerstraat 94

ANBI status

ANBI status

Wilt u de Asser Historische Vereniging steunen met een gift? Dat kan nu fiscaal voordelig, want de Belastingdienst heeft de ANBI-status aan de vereniging toegekend. Dit betekent dat u giften aan de AHV van de belasting mag aftrekken (als u boven een bepaald drempelbedrag uitkomt).

Op de website www.anbi.nl kunt u lezen:

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

De AHV is aangemerkt als culturele instelling. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl

Fiscaal nummer: 816088494

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners