Groningerstraat 94

Ledenavonden

Ledenavond 25 april 2014

Ledenavond 25 april 2014

AHV 25 april 2014 – Wie is Bottentinus? Is een duif in Assen een ‘duuf’ of een ‘doef’ (zoals in de straatnaam Doevenkamp)? Wat is Stadassers voor ‘wij zijn’: ‘wij bint’, ‘wij zint’ of ‘wij bennen’?

Bezoekers van de ledenavond op 17 april 2014 weten het. Klaas Koops vertelde uitgebreid over zijn onderzoek naar het Stadassers. Bestaat er een Asser dialect of niet? Tientallen leden van de Asser Historische Vereniging werkten mee aan zijn onderzoek en waren nu heel benieuwd naar de uitkomsten. Koops is er na zijn onderzoek van overtuigd dat er wel degelijk een ‘Assers’ of ‘Assens’ bestaat en schreef er een boek over: ‘Assens. Een stadsdialect’.

Wat vooral opvalt, is dat er geen nadrukkelijk eenduidig beeld is en dat er beweging in het taalgebruik zit, wat natuurlijk heel gebruikelijk is bij een levende taal. Soms haakt Stadassers meer aan bij het Noord-Drentse taalgebruik en soms meer bij dat uit Midden-Drenthe. Soms zit er logica in en denk je een vaste lijn gevonden te hebben en dan is er opeens een woord dat ervan afwijkt. Al met al een zeer interessant onderwerp, dat op heel wat reacties uit de zaal kon rekenen.

Het bestuur onthulde enkele plannen voor de viering van het 25-jarig jubileum. In de pauze en na afloop werd druk gebruik gemaakt van de gelegenheid om een jubileumboek te reserveren.

Bottentinus = Sinterklaas / een duif is in Assen een ‘duuf’ / ‘wij zijn’ is in het Stadassers ‘wij bennen’

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners