Groningerstraat 94

Ledenavonden

Jaarlijkse ledenvergadering 3 april 2018

Jaarlijkse ledenvergadering 3 april 2018

Op 3 april jl. werd de jaarlijkse ledenvergadering van de Asser Historische Vereniging gehouden in het Schakelveld. Zoals gebruikelijk werd gestart met het officiële deel. Voorzitter Theun Vlieger had zich herkiesbaar gesteld en werd herkozen. Penningmeester Kees van Ee, die niet herkiesbaar was, werd opgevolgd door Febe Bolman.

Afscheid van penning-meester Kees van Ee

Hierna sprak Michiel Gerding van de Stichting Struikelstenen over een symposium over het verzet in Drenthe in de Tweede Wereldoorlog. Dit symposium is in samenwerking met de AHV op 4 april jl. inDe Nieuwe Kolk gehouden. Het eerste deel van de jaarvergadering eindigde voor de pauze traditioneel met de historische quiz onder leiding van Bernd Otter.

Michiel Gerding van Stichting Struikelstenen

Na de pauze hield Henk Nijkeuter van het Drents Archief een boeiende lezing over de geschiedenis van de Drentse literatuur.

Henk Nijkeuter van het Drents Archief

De jaarvergadering werd afgesloten met de uitslag van de quiz. Jan Lagendijk en Be Joling hadden allebei zeventien goede antwoorden gegeven. Zij kregen een extra vraag voorgelegd waarop Be Joling het beste antwoord gaf. Joling eindigde daarmee op de eerste plaats en mocht de wisselbokaal mee naar huis nemen. Bart Aalders, Bert Mollema, Hanny Thies en Liesbeth Ypey hadden allen zestien vragen goed beantwoord en eindigden op een gezamenlijke derde plaats.

De winnaars van de quiz: Be Joling en Jan Lagendijk

De eerstvolgende ledenavond is op dinsdag 16 oktober a.s.

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners