Groningerstraat 94

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Sinds het jubileumjaar 2014 treedt de vereniging daarmee nog nadrukkelijker naar buiten.

In 2016 was de vereniging niet alleen te vinden op diverse wijkfeesten, bij Open Monumentendag en Kunst aan de Vaart, maar waren er ook bijzondere projecten: in samenwerking met het Drents Museum een speciale Muskee-wandeling, een educatief project voor basisschool-leerlingen met een tocht in de rondvaartboot van Stichting Varen in Assen en de succesvolle talkshow ‘Asser Praat’, die door Bernd Otter en Kars Klok in theater De Nieuwe Kolk werd verzorgd. De show krijgt een vervolg in 2017.

Vrijwillig(st)ers van de Asser Historische Vereniging verleenden hun medewerking aan de verschijning van het fotoboek ‘Groeten uit Assen’, zodat leden het boek met korting konden aanschaffen. En er werd hard gewerkt aan een nieuwe website voor de vereniging, vrijwilligers van de werkgroep Film stelden interessante films samen over onder andere de TT en de Overval op het Huis van Bewaring in 1944 (vertoond op ledenavonden), stadsgidsen ontwikkelden een nieuwe wandeling met als onderwerp het vroegere Joodse leven in Assen, de samenwerking met het Drents Archief werd versterkt, voor de ledenavonden werd een nieuwe locatie gezocht, de zomerwandelingen werden door een nieuwe flyer en poster nadrukkelijk onder de aandacht gebracht, het kantoor van de vereniging werd met een extra kamer uitgebreid – kortom, de vrijwillig(st)ers hebben het druk gehad!

Ledenaantal

Op 1 januari 2016 had de AHV 1742 leden, waaronder een kleine honderd combi-leden. Op 1 januari 2017 zijn er 1735 leden. De AHV heeft een kleine groep trouwe donateurs en wisselt tijdschriften uit met zusterverenigingen. Met de zusterverenigingen in Rolde en Smilde is jaarlijks contact.

Programma-activiteiten voor leden

  1. Op maandag 22 februari 2016 met ongeveer honderd bezoekers: jaarvergadering, historische quiz (samengesteld en gepresenteerd door Bernd Otter) en een korte lezing door Wim Postma over belangrijke pioniers voor de geschiedenis van Drenthe: ‘Bouwen op idealen’.
  2. Op donderdag 26 mei 2016 met bijna zestig bezoekers: een ledenavond met twee thema’s. Vincent van Vilsteren van het Drents Museum vertelde over bijzondere exposities door de jaren heen en na het vertonen van een film met historische beelden van de TT vertelde Egbert Braakman, jarenlang administrateur op het TT-bureau, over zijn belevenissen.
  3. Op zaterdag 4 juni 2016 met 48 deelnemers: excursie naar Den Helder, waar Fort Kijkduin en het werfterrein Willemsoord werden bezocht.
  4. Op maandag 17 oktober 2016 met meer dan tweehonderd bezoekers: een ledenavond waarin fotograaf Erik van Echten zijn fotoboek ‘Groeten uit Assen’ presenteerde en vertelde over het fotograferen voor en samenstellen van dit boek. Daarna werd de film ‘De overval op het Huis van Bewaring’ (11 december 1944) vertoond.

Ruim vijftig vrijwillig(st)ers waren actief met zeer verschillende werkzaamheden: redactie Asser Historisch Tijdschrift, stadsgidsen, archiefmedewerkers, promotiemedewerkers, fotografen, filmers, ict’ers en bestuursleden.

Al met al is en blijft de Asser Historische Vereniging druk bezig. Wilt u actief meehelpen? Er zijn altijd mensen nodig om de diverse taken binnen de vereniging op een goede manier uit te voeren. Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd en alle leden die enthousiast de ledenactiviteiten hebben bezocht, het tijdschrift hebben gelezen, een tentoonstelling hebben bekeken, hebben genoten van de boeken waarvoor ledenkorting gold of hoe dan ook met de vereniging hebben meegeleefd: hartelijk dank en tot ziens in ons nieuwe verenigingsjaar!

Februari 2017, bestuur Asser Historische Vereniging

Th. Vlieger, voorzitter

K. Janssen, secretaris

N.B. Dit is een verkorte versie van het jaarverslag. Het volledige jaarverslag ligt samen met de andere stukken (notulen vorige ledenvergadering en financieel jaarverslag) ter inzage op het kantoor van de Asser Historische Vereniging en kan digitaal worden opgevraagd bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het financieel jaarverslag is als pdf beschikbaar: Download Gepubl-Bal-Resutaten-2016-Begroting-2017

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners