Groningerstraat 94

Jaarverslagen

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. Het verenigingsjaar begon net als vorig jaar met wennen aan de nieuwe omgeving: binnen het pand aan de Vaart ZZ 71 verhuisde de vereniging naar een hogere verdieping.

Hier heeft de vereniging een grotere ruimte gekregen en kan gebruik worden gemaakt van een eenvoudige keuken. Het archief, dat dankzij vele schenkingen van leden en niet-leden groeit, is nu op een dusdanige manier ingedeeld dat er gemakkelijk gezocht kan worden.

Op 28 februari 2014 was het precies 25 jaar geleden dat de Asser Historische Vereniging werd opgericht. Ter ere van dit jubileum was de excursie dit jaar heel bijzonder: de reis ging naar paleis Soestdijk. De reizende jubileumexpositie ‘Uit de oude schoenendoos’ trok overal veel belangstelling en zal nog op meerdere plaatsen in Assen te zien zijn. In de tweede helft van 2014 worden nog meerdere festiviteiten gehouden, waar vrijwillig(st)ers al druk mee bezig zijn.

Bestuur

Het bestuur van de AHV werd in het jaar 2013-2014 gevormd door:

Erik Appel voorzitter,

Pieter Diekema ict,

Kees van Ee penningmeester,

Ben Geitenbeek coördinator stadsgidsen en archief,

Kitty Janssen secretaris,

Hans Sluiter projecten,

en Theun Vlieger ict.

Het bestuur vergaderde regelmatig in het kantoor aan de Vaart Zuidzijde 71. De ledenadministratie werd verzorgd door Douty Nicolai. Tijdens haar vakantie werd dit gedaan door Margaret Geitenbeek.

Ledenaantal

Op 1 augustus 2013 had de AHV ruim 1700 leden, waaronder 80 combi-leden. Het nieuwe verenigingsjaar begint op 1 augustus 2014 met ongeveer hetzelfde aantal leden. Er is een minieme terugloop omdat de penningmeester enkele leden heeft geroyeerd, die de contributie na diverse herinneringen nog niet hadden betaald. De AHV heeft een kleine groep trouwe donateurs en wisselt tijdschriften uit met zusterverenigingen.

Programma-activiteiten voor leden

1. Maandag 23 september 2013 met ruim negentig bezoekers: jaarvergadering, historische quiz (samengesteld en gepresenteerd door Bernd Otter) en een korte lezing door Henk Luning over kapitein Bellen.

2. Donderdag 21 november 2013 met ongeveer honderd bezoekers: Bert Marskamp (apotheek Themmen) over de geschiedenis van de pharmacie en apotheken in Assen.

3. Donderdag 23 januari 2014 met ongeveer negentig bezoekers: Alex Knipping (IVN) over het ontstaan en de verdere geschidenis van het Peelerveld en de Peeleres.

4. Donderdag 17 april 2014 met ongeveer vijftig bezoekers: Klaas Koops over zijn onderzoek naar het stadsdialect van Assen.

5. Zaterdag 24 mei 2014 met vijftig deelnemers: jubileumexcursie naar paleis Soestdijk en havezathe De Havixhorst bij De Wijk. Er waren te veel aanmeldingen voor deze excursie, zodat ongeveer tien leden helaas moesten worden teleurgesteld.

Asser Historisch Tijdschrift

Het Asser Historisch Tijdschrift verscheen dit jaar vier keer. De redactie werd gevormd door Bernd Otter (hoofdredacteur), Bert Ritsema (eindredacteur), Martin Hiemink (fotoredactie), Bertus Boivin (secretaris), Ger Gramsma, Roelof Hoekman en Sophie Timmer. Martin Hiemink stopte in de loop van het verenigingsjaar met zijn werk voor het tijdschrift. Sophie Timmer trad daarna toe tot de redactie. Het Asser Historisch Tijdschrift werd vormgegeven door Jetze Smit en gedrukt bij Scholma in Bedum. Het maart- en juninummer kregen een speciaal jubileumlogo. Diverse boekhandels in Assen verkochten losse nummers.

Commissie stadsgidsen

Stadswandelingen onder leiding van een gids van de Asser Historische Vereniging kunnen door groepen worden geboekt via de VVV. Daarnaast waren er ‘open wandelingen’, waarbij geen boeking vooraf nodig is, in de zomer. De proef waarbij de stadsgidsen tijdens openingstijden van het Drents Archief met hun groepen de kloostergang konden bezoeken, was zo goed bevallen dat deze mogelijkheid blijft.

Archiefcommissie

De openstelling van het archief werd in het afgelopen jaar verruimd. Op maandagen van 18.45 – 21.15 uur, op woensdagen van 10.00 – 12.30 uur / 13.30 – 16.00 uur en vrijdagen van 13.30 – 16.00 uur was het kantoor geopend. Het archief werd uitgebreid met diverse schenkingen van particulieren en verenigingen. In verband met het jubileum van de vereniging werd de expositie ‘Uit de oude schoenendoos’ samengesteld. Deze expositie was elke maand ergens anders te bewonderen (in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, het ziekenhuis etc.) en is nog niet ‘uitgereisd’. Daarnaast werden tentoonstellingen ingericht bij de reünie van de HBS, modezaak De Rooij en tijdens de Open Monumentendag.

Ict-commissie

De ict-commissie zorgde na de verhuizing voor een correcte installatie van de apparatuur en breidde de mogelijkheden verder uit. Ook in het archief kreeg de vereniging de beschikking over een beamer.

Foto-video-commissie

Bij elke bijzondere gebeurtenis in Assen was minstens één lid van de foto-video-commissie aanwezig om foto’s of filmopnamen te maken. Bovendien werd begonnen met de omvangrijke klus om al het beeldmateriaal op video over te zetten op dvd.

Promotiecommissie

De commissie heeft tot taak de promotiekraam van de vereniging te beheren, lezingen te faciliteren en de losse verkoop van het tijdschrift te regelen. Regelmatig werd de vereniging gevraagd een lezing te houden en op steeds meer plaatsen in Assen was het Asser Historisch Tijdschrift te koop. De kraam van de vereniging was niet alleen te vinden op de ledenavonden, maar ook bij andere gelegenheden zoals de Open Monumentendag en diverse wijkfeesten. In 2013 was het thema van de Open Monumentendag ‘Macht en Pracht’ en toevallig stond het Gratamahuis net leeg. Tijdens deze dag verzorgde de Asser Historische Vereniging in het Gratamahuis een drukbezochte kleine tentoonstelling over de familie Gratama.

Daarnaast werden enkele nieuwe werkgroepen actief. Deze werkgroepen hadden bijna allemaal te maken met de jubileumactiviteiten. Al deze vrijwillig(st)ers blijven goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging door het maandelijkse Info Intern, een nieuwsbrief waarin het bestuur actuele zaken meldt.

Al met al is en blijft de Asser Historische Vereniging druk bezig. Wilt u actief meehelpen? Er zijn altijd mensen nodig om de diverse taken binnen de vereniging op een goede manier uit te voeren. Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd en alle leden die enthousiast de ledenactiviteiten hebben bezocht, het tijdschrift hebben gelezen, een tentoonstelling hebben bekeken of hoe dan ook met de vereniging hebben meegeleefd: hartelijk dank en tot ziens in ons nieuwe verenigingsjaar!

Augustus 2014,

bestuur Asser Historische Vereniging

F. Appel, voorzitter

K. Janssen, secretaris

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners