Groningerstraat 94

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

In 2021 wordt de jaarvergadering digitaal gehouden op 26 april 2021. De leden krijgen bij het Asser Historisch Tijdschrift van maart 2021 de agenda voor deze vergadering en het verkort jaarverslag. Zij kunnen digitaal, telefonisch en schriftelijk de overige stukken opvragen.

Leden die niet over internet beschikken, kunnen tot 21 april hun mening over de agendapunten schriftelijk doorgeven.

Hieronder de financiële stukken en het verkort jaarverslag. ‘Verkort’ houdt in: zonder de namen van de vrijwillig(st)ers.

Gepubl Fin Jaarrek 2020 en Begr 2021 V 10-03-2021

Verkort jaarverslag 2020

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners