Groningerstraat 94

Jaarverslagen

Jaarverslag 2014 – 2015

Jaarverslag 2014 – 2015

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. In het jubileumjaar 2014 is dat ruimschoots gelukt: alle jubileumactiviteiten hebben veel aandacht getrokken.

Zo is de reizende expositie door duizenden mensen gezien, is de feestdag op 22 november 2014 in het ICO zijn druk bezocht en van het jubileumboek ‘Straat van mijn jeugd’ zijn inmiddels meer dan 2400 exemplaren verkocht. Ook de verjaardagskalender, uitgebracht in augustus 2015, verkoopt goed en de Facebook-pagina van de vereniging krijgt steeds meer likes. Zo wordt de geschiedenis van Assen op diverse manieren naar voren gebracht.

Voorheen liep het verenigingsjaar van de AHV van 1 augustus tot en met 31 juli. In 2014 is besloten om het verenigingsjaar gelijk te laten lopen met het kalenderjaar. Na dit anderhalve jaar (1 augustus 2014 – 31 december 2015) is deze verandering afgerond. De statuten zijn hiervoor aangepast.

Ledenaantal

Op 1 augustus 2014 had de AHV ruim 1700 leden, waaronder enkele tientallen combi-leden. Op 1 januari 2016 zijn er ongeveer vijftig leden meer. De AHV heeft een kleine groep trouwe donateurs en wisselt tijdschriften uit met zusterverenigingen. Met de zusterverenigingen in Rolde en Smilde is jaarlijks contact.

Programma-activiteiten voor leden (en deels ook voor niet-leden)

Vijf ledenavonden over uiteenlopende onderwerpen (Sigismund van Heiden Reinestein, trams en treinen van en naar Assen in vroeger tijden, de bevrijding van Assen in april 1945 en de nasleep van de oorlog, een historische talkshow over het drama van Justina Abelina en een fotopresentatie ‘Assen vroeger en nu, hoe een stad verandert’), een feestdag, de eerste en tweede editie van de Asser Historische Vlootdagen en een excursie naar Radio Kootwijk. Tijdens de jaarvergadering in september 2014 werd de historische quiz gehouden, werden twee ereleden benoemd en werd het jubileumboek ‘Straat van mijn jeugd’ gepresenteerd. In augustus 2015 werd een verjaardagskalender uitgebracht. Leden krijgen op zowel boek als kalender een flinke korting.

Werkgroepen

Vele vrijwillig(st)ers waren actief voor de Asser Historische Vereniging. Er werd veel werk verzet door de redactie van het Asser Historisch Tijdschrift, de stadsgidsen, de leden van de archiefcommissie, de ict-commissie, de foto-video-commissie, de kascommissie, de promotiecommissie, de lustrumcommissie en enkele kleinere werkgroepen.

Openingstijden archief / kantoor Asser Historische Vereniging

Het kantoor van de Asser Historische Vereniging was geopend op maandagen van 18.45 – 21.15 uur, op woensdagen van 10.00 – 12.30 uur / 13.30 – 16.00 uur en vrijdagen van 13.30 – 16.00.

Al met al is en blijft de Asser Historische Vereniging druk bezig. Wilt u actief meehelpen? Er zijn altijd mensen nodig om de diverse taken binnen de vereniging op een goede manier uit te voeren. Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd en alle leden die enthousiast de ledenactiviteiten hebben bezocht, het tijdschrift hebben gelezen, een tentoonstelling hebben bekeken of hoe dan ook met de vereniging hebben meegeleefd: hartelijk dank en tot ziens in ons nieuwe verenigingsjaar!

December 2015,

bestuur Asser Historische Vereniging

F. Appel, voorzitter

K. Janssen, secretaris

N.B.

Dit is een verkorte versie van het jaarverslag. Het volledige jaarverslag is biinnenkort hier te lezen en ligt ter inzage op het kantoor van de Asser Historische Vereniging. Tijdens openingstijden (zie hierboven) kunnen belangstellenden het jaarverslag en de andere stukken voor de jaarvergadering inzien.

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners