Groningerstraat 94

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Door de corona-maatregelen kon de jaarvergadering op 14 april jl. niet doorgaan. Inmiddels is de kascommissie wel aan de slag gegaan en hebben zij een positief oordeel gegeven over de financiële stand van zaken. Hopelijk kan de jaarvergadering alsnog in oktober worden gehouden.

Verkort jaarverslag 2019

Algemeen

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. In 2019 vierde de vereniging het dertigjarig bestaan en de activiteiten in het kader van dit jubileum waren in de hele stad zichtbaar: Bartjes Battle, het letterspel en de pop-upwinkel in de Kruisstraat.

Bartjes Battle was een geschiedenisproject voor basisscholieren en werd in samenwerking met het Drents Archief en Hastala Media uitgevoerd. In het project werden vijf onderwerpen uit de Asser geschiedenis belicht (koning Lodewijk Napoleon en de stadsrechten / rondom het station / TT / Wilhelmina Ziekenhuis / Warenhuis Vanderveen) door middel van foto’s, teksten, korte informatieve films en een stadswandeling. Via voorrondes op de deelnemende scholen werd bepaald welke leerlingen hun school in de finale mochten vertegenwoordigen. De finale werd op maandag 3 juni in het Drents Archief gehouden. Winnaar van de Bartje Bokaal werd de Emmaschool.

In de maanden juli en augustus hing achter dertig ramen in de binnenstad een opdracht voor het letterspel. Met elk goed antwoord was een letter te vinden en alle dertig letters samen vormden een zin uit een gedicht, dat Egbert Hovenkamp II speciaal voor de vereniging schreef. Aan dit spel werd door vele enthousiaste Assenaren én bezoekers van de stad meegedaan.

Tijdens de zomervakantie was in het pand naast boekhandel Van der Kuijl in de Kruisstraat een tijdelijke winkel van de vereniging te vinden. Hier waren een fototentoonstelling over het spoor in Assen en een fototentoonstelling over dertig jaar AHV te bewonderen. Elke vrijdagmiddag werd een activiteit georganiseerd, die door steeds meer mensen werd bezocht.

Net voor de zomervakantie, op 21 juni, presenteerde de vereniging in een volle Buningzaal het ‘Asser spoorboekje’ en de bekende stadswandelingen van de vereniging werden dit jaar niet alleen lopend, maar ook per bus en zelfs fietsend uitgevoerd. Ook de vraag naar presentaties van de vereniging nam toe. Alle activiteiten kregen veel aandacht in de media. Al met al was de Asser Historische Vereniging dit jaar zeer goed zichtbaar in Assen.

Ledenaantal

Op 1 januari 2019 had de AHV 1796 leden, waaronder ruim honderd combi-leden. Op 1 januari 2020 zijn er 1819 leden. De AHV heeft een kleine groep trouwe donateurs en wisselt tijdschriften uit met zusterverenigingen. Met de zusterverenigingen in Rolde en Smilde is jaarlijks contact.

Programma-activiteiten voor leden

  1. Op maandag 21 januari 2019 met ongeveer honderdtwintig bezoekers: een ledenavond waarop René de Vries vertelde over de spoorwegen in Assen in de jaren zeventig. Daarna vertoonde de filmgroep van de vereniging beelden van de viering van het 25-jarig bestaan van de AHV.
  2. Op maandag 8 april 2019 met ongeveer honderd bezoekers: jaarvergadering, historische quiz (samengesteld en gepresenteerd door Bernd Otter) en een korte lezing door Henk Jan Lutgert over de Jozefkerk.
  3. Op zaterdag 15 juni 2019 ging de jaarlijkse excursie met 58 deelnemers naar de noorderburen: een rondvaart door Groningen en een bezoek aan de Menkemaborg bij Uithuizen.
  4. Op dinsdag 15 oktober 2019 met ongeveer honderdtwintig bezoekers: een ledenavond waarop Jan Lagendijk en Lukas Kwant vertelden over de historie van en hun werk op de Noorderbegraafplaats. Na de pauze verzorgde Theun Vlieger een presentatie over de factoren tot groei en bloei van Assen.

 Ruim zestig vrijwillig(st)ers waren actief voor de vereniging. Al met al is en blijft de Asser Historische Vereniging druk bezig. Wilt u actief meehelpen? Er zijn altijd mensen nodig om de diverse taken binnen de vereniging op een goede manier uit te voeren. Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd en alle leden die enthousiast de ledenactiviteiten hebben bezocht, het tijdschrift hebben gelezen, een tentoonstelling hebben bekeken, hebben genoten van de boeken waarvoor ledenkorting gold of hoe dan ook met de vereniging hebben meegeleefd: hartelijk dank en tot ziens in ons nieuwe verenigingsjaar!

Maart 2020, bestuur Asser Historische Vereniging

Th. Vlieger, voorzitter en K. Janssen, secretaris

Download Gepubl-Fin-Jaarrek-2019-en-Begr-2020-Vx-10-06-20

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners