Groningerstraat 94

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Op maandagavond 8 april 2019 wordt de jaarvergadering gehouden, 19.30 uur, Het Schakelveld. Alle leden zijn hiervoor uitgenodigd middels de nieuwsbrief en de agenda van de vergadering.

Jaarverslag 2018

 Algemeen

De Asser Historische Vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor de historie van de stad op te wekken en te versterken. In 2018 timmerde de vereniging nadrukkelijk aan de weg. Het ‘Waterboek van Assen’ werd genomineerd voor de DHV-prijs 2017 en daarmee kreeg de vereniging veel aandacht in de lokale media. In maart werd voor het eerst een open dag gehouden, waarbij vele leden en niet-leden een bezoekje aan het kantoor hebben gebracht. De talkshow ‘Asser Praat’, op drie zondagmiddagen in het jaar in theater De Nieuwe Kolk, begon in oktober aan het derde seizoen.

Om de vereniging goed te kunnen presenteren werd nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Posters, flyers, folders en dergelijke werden allemaal in de nieuwe huisstijl gegoten. Een brochure met het aanbod van presentaties, filmvertoningen en wandelingen werd naar tientallen verenigingen en instanties in Assen gestuurd. Hier werd heel positief op gereageerd en er werden regelmatig activiteiten geboekt.

De banden met het Drents Archief werden aangehaald en ook het contact met uitgeverij Van Gorcum werd geïntensiveerd. Het gevolg was direct te merken: er zijn steeds meer interessante boeken over Assen / Drenthe met een leuke ledenkorting te koop.

Ledenaantal

Op 1 januari 2018 had de AHV 1753 leden, waaronder ruim honderd combi-leden. Op 1 januari 2019 zijn er 1796 leden. De AHV heeft een kleine groep trouwe donateurs en wisselt tijdschriften uit met zusterverenigingen. Met de zusterverenigingen in Rolde en Smilde is jaarlijks contact.

Programma-activiteiten voor leden

  1. Op maandag 22 januari 2018 met ruim honderd bezoekers: een ledenavond waarop oud rij-instructeur Jaap Koeling zijn dia’s van verkeerssituaties in Assen in de jaren zestig en tachtig liet zien en vertelde over zijn werk. Na de pauze werd een film vertoond met oude beelden van Assen, waaronder diverse bezoeken van de Koninklijke Familie.
  2. Op dinsdag 3 april 2018 met ongeveer negentig bezoekers: jaarvergadering, historische quiz (samengesteld en gepresenteerd door Bernd Otter) en een korte lezing door Henk Nijkeuter over literatuur in en over Assen.
  3. Op zaterdag 16 juni 2018 met 36 deelnemers: excursie varend door Assen. Nu het Kanaal weer bevaarbaar is, kon een mooie tocht over het water door Assen worden genoemd. Op die manier was de stad eens van een heel andere kant te bewonderen. Door de grote belangstelling zou op zaterdag 23 juni de tocht nogmaals worden gemaakt, maar helaas moest rondvaartboot De Fluisteraar door mankementen enige tijd uit het water worden gehaald. Een hernieuwde poging in september leverde zoveel afmeldingen op, dat deze tocht niet door kon gaan.
  4. Op dinsdag 16 oktober 2018 met ruim honderd bezoekers: een ledenavond waarop Mark Goslinga en Martin Hiemink vertelden over hun bijna verschijnende boek ‘Assen gephotographeerd, foto’s tussen 1860-1910’. Na de pauze deed Anky Mulder een doekje open over de totstandkoming en de beginperiode van de Asser Rijks HBS in 1868.

 Ongeveer zestig vrijwillig(st)ers waren actief met zeer verschillende werkzaamheden: redactie Asser Historisch Tijdschrift, stadsgidsen, archiefmedewerkers, promotiemedewerkers, fotografen, filmers, ict’ers en bestuursleden.

Al met al is en blijft de Asser Historische Vereniging druk bezig. Wilt u actief meehelpen? Er zijn altijd mensen nodig om de diverse taken binnen de vereniging op een goede manier uit te voeren. Iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd en alle leden die enthousiast de ledenactiviteiten hebben bezocht, het tijdschrift hebben gelezen, een tentoonstelling hebben bekeken, hebben genoten van de boeken waarvoor ledenkorting gold of hoe dan ook met de vereniging hebben meegeleefd: hartelijk dank en tot ziens in ons nieuwe verenigingsjaar!

Maart 2019,

bestuur Asser Historische Vereniging

Th. Vlieger, voorzitter

K. Janssen, secretaris

N.B. Dit is een verkorte versie van het jaarverslag. Het volledige jaarverslag ligt samen met de andere stukken (notulen vorige ledenvergadering en financieel jaarverslag) ter inzage op het kantoor van de Asser Historische Vereniging en kan door leden digitaal worden opgevraagd bij de secretaris via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het volledige jaarverslag en de notulen van de vorige ledenvergadering kunnen in verband met de privacy niet op de website worden geplaatst.

Download Gepubl-Fin-Jaarrek-2018-en-Begr-2019-V4

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners