Groningerstraat 94

AHT

Het eerste Asser Historisch Tijdschrift

Maart 1991: ‘Dit is het eerste nummer van het Asser Historisch Tijdschrift. Het tijdschrift wil leden van de Asser Historische Vereniging en andere geïnteresseerden in de geschiedenis van de gemeente Assen een platform bieden om de resultaten van hun historisch onderzoek te publiceren. De inhoud van dit eerste nummer weerspiegelt wat de redactie daarbij voor ogen staat: lezenswaardige artikelen over een breed spectrum van de Asser geschiedenis, van opgraven naar het prehistorische en middeleeuwse Peelo tot de opvoering van het openluchtspel Maria in Campis in 1959.’

Sinds dat eerste nummer is het aanzien van het Asser Historisch Tijdschrift behoorlijk veranderd. Het blad is groter, dikker en kleurrijker geworden. Maar de inhoud staat nog steeds als een huis: lezenswaardige artikelen over een breed spectrum van de Asser geschiedenis. Hieronder is de inhoudsopgave van alle verschenen tijdschriften te vinden.

December 1998

 • De korte geschiedenis van jeugdherberg Maria Camp in Assen
 • De eerste bezoekers van het Drents Museum
 • De straat van mijn jeugd: Hans Beckeringh, Zwanenstraat
 • De bouwbeeldhouwkunst van Jacobus van Lokhorst
 • Geschiedenis in een gouden lijstje: Het wagenpark van de firma Popken vlak voor en vlak na de oorlog
 • Herinneringen aan de stad van gisteren: De Gasterenseweg in Loon
 • Een eeuw geleden in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (onder andere brand in Peelo)
 • Stille getuigen: Gevonden beeldje van koningin Wilhelmina

September 1998

 • Een zaak  in twee bedrijven, De geschiedenis van de firma Schierbeek (1888-1978)
 • Open Monumentendag 12 september 1998
 • Een schone Brink
 • Geschiedenis in een gouden lijstje: Het spoor en de watertoren in de jaren vijftig
 • Indisch genretafereel
 • Herinneringen aan de stad van gisteren: De Venewegsebrug
 • Een eeuw geleden in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (diversen)
 • Stille getuigen: Het stootblok aan het eind van het industriespoorlijntje Assen-Oost

Juni 1998

 • De straat van mijn jeugd: Jenny Gans, Gedempte Singel
 • De Asser stadswaag
 • Comité Assen Groen streed voor het behoud van de Gouverneurstuin (1970-1973)
 • De oudste straatnamen in Assen
 • Geschiedenis in een gouden lijstje: De Steendijk omstreeks 1930
 • Herinneringen aan de stad van gisteren: De Paul Krügerstraat
 • Een eeuw geleden in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (diversen)
 • Stille getuigen: Knik in Anton van Duinkerkenlaan

Maart 1998

 • Jan Buning, de zoon van de wethouder
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (slot)
 • Het Joods monument aan de Oudestraat
 • De boterfabriek in Loon
 • Geschiedenis in een gouden lijstje: Bomen op de Brink
 • Herinneringen aan de stad van gisteren: Parkzicht
 • Een eeuw geleden in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (gemeenteraadsverkiezingen)
 • Stille getuigen: Meubelfabriek op het pleintje tussen Marktstraat, Kerkstraat en Torenlaan

December 1997 – UITVERKOCHT

Extra nummer: De 100-jarige geschiedenis van Warenhuis Vanderveen

 • In Assen is toekomst voor een winkel…, De voorgeschiedenis
 • Een ‘echte’ winkel aan de Oudestraat, De periode 1897-1922
 • Een drukbeklante zaak aan de Kruisstraat, De periode 1922-1945
 • Uw hypermoderne textielsupermarkt Vanderveen, De periode 1945-1967
 • Een blokje om…. (luchtfoto 1938)
 • Warenhuis Vanderveen naar het Koopmansplein, De periode 1967-1985
 • Zestig gespecialiseerde afdelingen onder één dak, De periode sinds 1985

December 1997 – UITVERKOCHT

 • De firma A. Cieraad, De Asser stadsgezichten van Coenraad Cieraad
 • Van Colafabriekje tot Logegebouw
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (9)
 • Herinneringen aan de stad van gisteren: Het Veemarktterrein
 • Geschiedenis in een gouden lijstje: Op bestelling (twee postbestellers)
 • B. Jonker e.a., Assenaren in de 18e eeuw
 • Het gedenkteken voor Wolter Hendrik Hofstede
 • Een eeuw geleden in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (diversen)
 • Stille getuigen: Reclamezuil Torenlaan

September 1997

 • Assen gaat naar school
 • Ooggetuigen: Meester Muilerman en de Emmaschool
 • Schoolgebouwen in en om het centrum van Assen (1800-1940)
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (8)
 • Asser scholen en onderwijzers in de rapporten van hoofdinspecteur Wijnbeek
 • Herinneringen aan de stad van gisteren: De Schoolstraat
 • Een korte geschiedenis van de winterbijschool van Anreep
 • Stille getuigen: Schoolgebouw Kloosterveen

Juni 1997 – UITVERKOCHT

 • Homas, 1923-1983 van houtwaren tot gezelschapsspelen
 • De Bataafse revolutie maakt Assen in 1795 los van het karspel Rolde
 • Geschiedenis in een gouden lijstje: TT-drukte in de stad
 • De Texelbank
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (7)
 • Herinneringen aan de stad van gisteren: De Brinkstraat
 • Een eeuw geleden in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (vergadering Burgerkiesvereeniging)
 • Stille getuigen: Gevelstenen Kerkstraat

Maart 1997

 • Over de bewoners van Nijenrode
 • Geschiedenis in een gouden lijstje: De Reinigingsdienst
 • De bevrijding van Assen
 • De cultuurdrager
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (6)
 • Herinneringen aan de stad van gisteren: De Gedempte Singel
 • Een eeuw geleden in de Provinciale Drentsche en Asser Courant (plan voor een nieuwe concertzaal)
 • Stille getuigen – Gevelsteen Oranjebond

December 1996 – UITVERKOCHT

 • Het beeld van Bartje
 • De ware aard van de Asser ontwerpen van Jan Giudici
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (5)
 • Ooggetuigen: De jaarlijkse houtverkoop in het Asserbos
 • Daniël Ruyneman, componist en grondlegger van de Asser Muziekschool
 • Stille getuigen: Brandspuithuisje op de Marsdijk

September 1996

 • Tien jaar Open Monumentendag Assen
 • Het Provinciaal Gedenkteken op de Brink
 • Een wandeling over het landgoed Overcingel
 • Het Gratamahuis aan de Vaart
 • Samenspel van stedebouw en architectuur in Oud-Zuid
 • Hoe een vreemdeling Assen ziet
 • Een curieuze begraafplaats in het Asserbos
 • De Jozefkerk: een Waterstaatswerk aan het Kerkplein
 • De Bethelkerk: de voormalige synagoge aan de Groningerstraat
 • De Nederlands-Hervormde Kapel: een kerkgebouw voor de muze
 • De R.K. kerk H. Maria ten Hemelopneming: een jong monument
 • De Zuiderkerk: de kerk van de Synode van Assen
 • Stille getuigen: Het botenhuisje van de Witterbrug

Juni 1996

 • Licht en Kracht, zestig jaar dorp in een stad
 • Ooggetuigen: Café Eleveld, Burgerhotel met waag
 • Assen in het telefoonboek van 1915
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (4): De TT
 • Stille getuigen: Bartje op Wilco Conservenfabriek

Maart 1996

 • Huize Nijenrode in Assen
 • Was Nijenrode een villa van Cuypers?
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (3)
 • Jan Hemmes, goud- en zilversmid
 • Stille getuigen: Meeuwenmeer

December 1995

 • Zaagmolen ‘De Tulp’ te Assen, De voorgeschiedenis van de N.V.  Asser Houthandel
 • De Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, afdeling Assen
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (2)
 • Assen en de ware tijd
 • Stille getuigen: Voet betonnen reclamezuil aan de Oostersingel

September 1995

 • De assen van Assen, De stedebouwkundige ontwikkeling van het gebied tussen de Vaart en de Nassaulaan
 • De veelbesproken aanleg van de Emmastraat
 • De familie Hofstede en de Vaart
 • Bouwstijlen langs de assen van Assen, Van Asser type tot Haagse school
 • Stille getuigen: Gymnasiumstraat 32

Juni 1995

 • Het Oude Clercqshuis
 • ‘Schier elk plasje tot een zwemplaats omgedoopt’, De lange voorgeschiedenis van de Asser zwembaden
 • Herinneringen aan het Assen van voor de oorlog (1)
 • Het hunebed te Loon, De lotgevallen van Assens oudste monument sedert 1809
 • Stille getuigen: Paaltjes langs de Beilerstraat

Maart 1995 – UITVERKOCHT

Themanummer: 50 jaar Bevrijding

 • Oorlog in Assen
 • Het Wilhelmina Ziekenhuis in de oorlog
 • De familie De Ruiter, Verzet in Assen
 • Dagboek 1945 van Sjoerd Hannema
 • De bevrijding van Assen
 • Geen bevrijding, De terugkeer van de joodse Assenaren
 • Stille getuigen: Oorlogsmonument Zeijerveld

December 1994

 • Driemaal is scheepsrecht, Meer dan 75 jaar Asser VVV
 • De VVV-Assen en de actie ‘Breng Bartje Buiten’
 • Een wrang in memoriam, Anne de Vries over Jan Fabricius
 • Ooggetuigen: Joop Jokshorst over voetbalclub Achilles
 • Sinterklaas en Sinterklaaslopen in Assen (1860-1950)
 • Stille getuigen: Paalgat in zebrapad Oostersingel

September 1994 – UITVERKOCHT

 • Archeologische vondsten rond Amelte
 • De reewegen in Drenthe
 • Deurze: van buurschap tot dorp
 • De tol bij Deurze
 • Overzichtskaart Open Monumentendag 1994 Deurzerdiep en omgeving
 • Wonen en werken in Amelte (ca. 1600-1800)
 • Amelte als landgoed
 • Ooggetuigen: Hendrik Dries
 • Stille getuigen: Poepenhemeltje

Juni 1994

 • Het Concerthuis van Schut (1851-1877), De vroegste geschiedenis van ‘De Kolk’
 • Het spook van Assen Noord
 • Ooggetuigen: Emma Wijnkoper
 • Het landgoed ‘De Eerste Steen’
 • Middenstanders en de tijdgeest, De waarde van historische winkelpuien
 • Stille getuigen – Brugwachterswoning bij brug 7

Maart 1994 – UITVERKOCHT

 • “Eene zeldzame vertoning”, Pastoor Van Kessel en de stichting van de rooms-katholieke parochie te Assen
 • Ooggetuigen: Dirk Greving
 • Nonnen, booswichten en een onbekende brief uit 1559, Misvattingen rond de vroegste geschiedenis van Assen
 • Brand in Anreep
 • Stille getuigen: Voormalige lompenpakhuis van de firma Levie

December 1993 – UITVERKOCHT

 • Het Asserbos
 • Ooggetuigen: Lion Hiemink
 • Het koepeltje van Hotel Overcingel
 • ‘De omgekeerde wereld en hoe daar uit te geraken’, Domela Nieuwenhuis en de strijd voor algemeen kiesrecht in Assen
 • Stille getuigen: Klokkestoel Rolderstraa

September 1993

 • Begraven in Assen vóór 1823
 • De Noorderbegraafplaats in het Asserbos
 • De Zuiderbegraafplaats aan de Beilerstraat
 • De Joodse begraafplaats op het Twijfelveld
 • Ooggetuigen: Steven Hoven
 • Aanleg en vormgeving van de drie oude begraafplaatsen
 • Stille getuigen: Grafmonument juffrouw Martha Anna von der Möhlen

Juni 1993 – UITVERKOCHT

 • Roelof van Erkelens en de eerste Asser schouwburg (1830-1851)
 • Ooggetuigen: zuster Rimberta de Vries
 • In de goudgloed der avondzon, Een bezoek aan het Assen van het begin van de twintigste eeuw II
 • “Daar ’t Lommerige Wout de Nimfjes strekt tot dak”, Twee zeventiende-eeuwse lofdichten op Assen van Titia Brongersma
 • Stille getuigen: Trambruggetje van de EDS

Maart 1993 – UITVERKOCHT

 • De Asser schutterij
 • Ooggetuigen: Hielke Zingstra
 • Van ouds bekend en goed beklant, De voorgeschiedenis van Hotel ‘De Jonge’ te Assen
 • De overval op het Asser gemeentehuis in 1944
 • Stille getuigen: Openluchttheater

December 1992 – UITVERKOCHT

 • Romeinse paleizen voor Assen, De plannen van Giudici uit 1809
 • Ooggetuigen: meester A.C. Sperna Weiland
 • “Welke heerlijke wandelingen!”, Een bezoek aan het Assen van het begin van de twintigste eeuw
 • Tabakswinkels in Assen tussen 1859 en 1935
 • Stille getuigen: Hoogtemerk in noordgevel Abdijkerk

September 1992 – UITVERKOCHT

 • Beknopte bebouwingsgeschiedenis van de Asser Brink
 • Korte beschrijving van de gebouwen van de voormalige abdij Maria in Campis
 • Het Ontvangershuis
 • Huize Tetrode
 • De justitie-gebouwen aan de Brink
 • De Asser Brink als wandelpark
 • Ooggetuigen: Tonnis Berend Hooghoudt
 • Stille getuigen: Huis Susanna

Juni 1992 – UITVERKOCHT

 • Het Asser ereburgerschap van Jan Fabricius
 • Ooggetuigen: Lena Posma-Kok
 • De Oranjebond
 • Het grafmonument Brumsteede te Assen
 • Stille getuigen: Kademuur bij de Gasfabriekstraat

Maart 1992 – UITVERKOCHT

 • Ontsnapping uit strafkamp Port Natal
 • Ooggetuigen: Tine de Ruyter de Wildt-Kingma Boltjes
 • De eerste koren-rosmolen in Assen (1599-1611)
 • Het eerste rode licht in Assen, Een bordeel in de negentiende eeuw
 • Stille getuigen: Weegbrug slachthuis aan het Kanaal

December 1991 – UITVERKOCHT

 • De behangsels in de trouwzaal van het gemeentehuis te Assen
 • De ronde van de Asser ratelwacht in 1807
 • Ooggetuigen: Contactgroep Wilco
 • Vredeveld: de teloorgang van een havezate
 • Stille getuigen: ‘Doove Teunis’ (grenssteen)

September 1991 – UITVERKOCHT

 • Klunderbeun en klokke Willehad, Kerkelijk leven in Assen in de negentiende eeuw
 • Ooggetuigen: Jacob Kremer
 • De Asser binnenstadskerken
 • Stille getuigen: Lijkhuisje op de oude katholieke begraafplaats

Juni 1991 – UITVERKOCHT

 • De eerste Asser windmolen en zijn molenaars
 • Ooggetuigen: Pieter van Dijken
 • Het joodse schooltje in Assen
 • De Asser Lawn Tennis Vereniging (1892-1926)
 • Stille getuigen: De eik aan het begin van de Beilerstraat

Maart 1991 – UITVERKOCHT

 • Maria in Campis; een spel van de tijd, De wordingsgeschiedenis van een openluchtspel
 • Ooggetuigen: Marchien Tacoma-Zijlstra
 • Opgravingen in Peelo en Marsdijk
 • De laatste levensjaren van Willem Eefting (1765-1818)
 • Stille getuigen: Appelkelder in de Gouverneurstuin

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners