Groningerstraat 94

AHT

September 1996

September 1996

 • Tien jaar Open Monumentendag Assen
 • Het Provinciaal Gedenkteken op de Brink
 • Een wandeling over het landgoed Overcingel
 • Het Gratamahuis aan de Vaart
 • Samenspel van stedebouw en architectuur in Oud-Zuid
 • Hoe een vreemdeling Assen ziet
 • Een curieuze begraafplaats in het Asserbos
 • De Jozefkerk: een Waterstaatswerk aan het Kerkplein
 • De Bethelkerk: de voormalige synagoge aan de Groningerstraat
 • De Nederlands-Hervormde Kapel: een kerkgebouw voor de muze
 • De R.K. kerk H. Maria ten Hemelopneming: een jong monument
 • De Zuiderkerk: de kerk van de Synode van Assen
 • Stille getuigen: Het botenhuisje van de Witterbrug

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners