Vaart Zuidzijde 71

AHT

September 2003 – UITVERKOCHT

September 2003 – UITVERKOCHT

  • Witten: eeuwenlang grootgrondbezit, Een korte geschiedenis
  • Assen in vogelvlucht: Loon, 1971
  • ’t Lantschapshuis te Rhee, Herinneringen aan Picardt
  • Het Zeijerveld, een bijzondere ontginning; Een proeftuin van 620 hectare woeste grond
  • Het portret: Chris J. Erkelens, ‘Verhuizen naar Zeijerveld in 1912 was bijna emigratie’
  • De straat van mijn jeugd: Tjitske Woud, Peelo
  • Assen Verzameld: Veemarkten en – keuringen
  • Geschiedenis in een gouden lijstje: De schaapskudde van Anreep

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners