Groningerstraat 94

Agenda

Open Monumentendag 2023

Bezoek zaterdag 9 september de Open Monumentendag op het kazerneterrein van de Johan Willem-Frisokazerne. 

Daarmee vieren we nog eens dat dit jaar de kazerne voor Assen behouden is. De drie monumentale kazernegebouwen aan de Vaart brengen het landelijke thema ‘Levend erfgoed’ letterlijk tot leven.

Levend erfgoed zijn de verhalen van de gebruikers door de jaren heen, de militairen, het personeel en de muzikanten van de Koninklijke
Militaire Kapel Johan Willem Friso. Open Monumentendag laat op 9 september de kazerne spreken.

Burgemeester Marco Out opent Open Monumentendag om 11 uur op het plein bij de hoofdingang aan de Vaart voor het Stoottroepenmuseum. Dat gebeurt met muziek van het koperkwintet van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, waaronder een speciale compositie. Daar ziet u ook een kampement van het korps Nationale Reserve (Natres) en een foto-expositie over de kazerne en de JWFkapel. Gidsen vertellen de hele dag over de geschiedenis van de gebouwen. Ook in het Stootroepenmuseum staan gidsen voor u klaar. Wist u bijvoorbeeld dat koning Lodewijk Napoleon in 1809 op de plek van de kazerne een paleis wilde bouwen?

Vanaf 10.30 uur kunt u zich gratis in een militaire bus van achter de Hema (Weierstraat) naar de kazerne laten vervoeren. 

Download hier de flyer met meer informatie.

 

© 2022 Asser Historische Vereniging

Partners