Postadres

Asser Historische Vereniging

Postbus 10066

9400 CB ASSEN

 

Het archief

Klik hier voor meer informatie over de openingstijden van ons archief.


Bezoekadres

Hier geen post heen sturen!

Vaart 71-73, Assen (kantoorgebouw achter het witte huis)

Parkeerplaats bereikbaar via Kerkhofslaantje

 

 

Het bestuur

Theun Vlieger, voorzitter

Telefoon: (0592) 355455


Kitty Janssen, secretaris

Telefoon: (0592) 420865, mail: secretariaat@ahvassen.nl


Kees van Ee, penningmeester

Telefoon: (06) 34963157, mail: penningmeester@ahvassen.nl

 

Ben Geitenbeek, Archief, Open Monumentendag

Telefoon: (06) 44754081, mail: archief@ahvassen.nl


Bieneke Drenth, PR  

Telefoon: (0592) 345893

 

Karel Jacobs, ICT, 2e penningmeester

Telefoon: (0592) 269019

 

Rens de Ruiter, Stadsgidsen, ledenavonden

Telefoon: 06 50 29 85 62

 

Ledenadministratie

Douty Nicolai, 

Telefoon: (06) 36116064

Mail-adreswijzigingen, veranderingen in het lidmaatschap enz, kunt u

doorgeven aan: ledenadministratie@ahvassen.nl

Onder 'lid worden' vindt u het aanmeldingformulier dat u 'on-line' kunt

invullen. Het formulier gaat automatisch naar de ledenadministratie.

 

Feiten en cijfers Asser Historische Vereniging

 

Oprichting

De AHV is opgericht op 28 februari 1989.

 

Motto
De Asser Historische Vereniging boeit en bindt.

 

Leden
Het aantal leden bedraagt 1757, (Assen 1327, Drenthe 197, Nederland 220, Buitenland 13). Stand per 01-01-2015.

 

Thuisbasis
De AHV beschikt over een eigen ruimte aan de Vaart Zuidzijde 71 in Assen: secretariaat, bibliotheek, archief.

 

Commissies
De vereniging heeft 10 commissies met in totaal 40 personen.

 

Contact
Correspondentieadres: Postbus 10066  9400 CB Assen
Bankrekening: NL80 INGB 0005 9651 47 t.n.v. Asser Historische Vereniging
E-mail: secretariaat@ahvassen.nl

Website: www.ahvassen.nl

 

Doelstellingen
- het bevorderen van het bestuderen van de historie van Assen.
- het verbreiden van kennis over de historie van Assen.
- het verzamelen en behouden van zaken met cultuurhistorische waarde voor Assen.

 

Middelen
- Uitgeven van het Asser Historisch Tijdschrift.
- Programma-activiteiten voor de leden (lezingen excursies).
- Het organiseren van stadswandelingen (zie bestuur).
- Het jaarlijks organiseren van een tentoonstelling in een openbare gelegenheid.
- Projecten.

 

Contributie
De contributie bedraagt 20 euro per verenigingsjaar. Voor uw partner kunt u gebruik maken van het z.g. combinatielidmaatschap. Hiervoor betaalt u 5 euro.

 

Lidmaatschap
Nieuwe leden kunnen zich opgeven via 'lid worden' .Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Lezingen
Voor het laten verzorgen van een lezing kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.